POTYCZKI MATEMATYCZNE

Opublikowano: 2019-01-11 20:04, Numer artykułu: 9295 , Autor: J.Smolibowska

 

Regulamin „Potyczek Matematycznych”
1. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym i miejskim.
2. Eliminacje szkolne organizuje każda placówka celem wyłonienia 3 reprezentantów do półfinału miejskiego.
3. Imienną listę uczestników półfinału należy przesłać do dnia 15 stycznia 2017 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr14 ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz lub na numer tel./fax 052 3424349 lub na adres mailowy: potyczki.sp14@op.pl (po przyjęciu zgłoszenia będę wysyłać maile potwierdzające)
4. Półfinał odbędzie się 24 stycznia 2018r.o godz.1600, a finał 25 kwietnia 2018r. także o godz. 16 00 na terenie naszej placówki.
5. Czas trwania każdych zawodów wynosi 60 minut.
6. Opiekun szkolnego etapu konkursu zobowiązany jest do zebrania od rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie , przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i dostarczenie organizatorom w dniu konkursu. 7. Po półfinale w ciągu czterech tygodni szkoły zostaną powiadomione o rezultatach swoich reprezentantów.
8. Do finału przechodzi połowa uczestników.
9. O ostatecznym wyniku uczestników decyduje suma punktów zdobytych w drugim i trzecim etapie konkursu.
10. Zakończenie XIX edycji konkursu przewidujemy 30 maja 2018r.(gdyby termin uległ zmianie, informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły)
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości dokonania zmian w czasie trwania konkursu.

W tym roku prosimy o ułożenie, zapisanie na komputerze, przywiezienie na półfinał i dostarczenie organizatorom zadania ułożonego i rozwiązanego przez uczestnika konkursu. Najciekawsze zadanie wybrane przez organizatorów, zostanie wykorzystane jako jedno z zadań konkursowych w finale. Z pozostałych zostaną wykonane zbiory zadań, które będą wręczone finalistom podczas Zakończenia Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX edycji „Potyczek Matematycznych”
Organizatorzy konkursu