RP i zebrania

Opublikowano: 2019-01-11 17:38, Numer artykułu: 9278 , Autor: J.Smolibowska

 

KALENDARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

2018-2019

1 11 września 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
2 09 października 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
3 13 listopada 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
4 11 grudnia 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
5 29 stycznia 2019 r. Rada klasyfikacyjna za I półrocze.
6 05 lutego 2019 r. Rada analityczna za I półrocze.
7 05 marca 2019 r Bieżące sprawy szkoły.
8 09 kwietnia 2019 r. Bieżące sprawy szkoły.
9 14 maja 2019 r. Bieżące sprawy szkoły.
10 11 czerwca 2019 r. Rada klasyfikacyjna roczna.
11 18 czerwca 2019 r. Rada analityczna roczna cz.1

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2018-2019

1. 11 września 2018 r. Zebrania informacyjne.
2. 09 października 2018 Dyżur nauczycieli.
3. 13 listopada 2018 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
4. 11 grudnia 2018 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych do 11 stycznia 2019 r.

5. 29 stycznia 2019 r. Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.
6. 05 marca 2019 r. Dyżur nauczycieli.
7. 09 kwietnia 2019 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
8. 07 maja 2019 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen rocznych do 10 czerwca 2019 r.