OPŁATA ZA OBIADY W CZERWCU

Opublikowano: 2019-06-02 19:18, Numer artykułu: 13712 , Autor: J.Smolibowska

Opłata za obiady w czerwcu 2019

12 dni x 3,00 zł = 36,00zł. Płatność tylko przelewem ,

nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

w dniach : 03.06 - 05.06.2019 r.

Z uwagi na koniec roku szkolnego proszę o przestrzeganie terminu płatności .

Obiady będą wydawane do dn.18 czerwca.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za mc. czerwiec 2019.

 

Proszę o kontakt telefoniczny osoby , które nie rozliczyły dotychczas odliczeń za niewykorzystane obiady podczas strajku w kwietniu w celu uzgodnienia kwoty do odpisu. Kontakt tel.697-913-062

 

 

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu - osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.

Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu - osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.

Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.