Projekt „Edu(R)Ewolucja”

Opublikowano: 2019-06-05 19:51, Numer artykułu: 13886 , Autor: J.Smolibowska

 

 

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych i przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów. Z Edu(R)Ewolucją wiąże się także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Główną grupę docelową stanowią uczniowie ww. szkół oraz nauczyciele kształcenia zawodowego i prowadzący doradztwo zawodowe. Uczniowie wezmą udział w:

  • zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
  • zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

Nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje i wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Z kolei szkoły doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN (lokalna sieć komputerowa).

 Projekt jest realizowany od 01.03.2019 do 30.06 2021 .

W naszej szkole w ramach projektu będą się odbywały zajęcia z robotyki, matematyki, eksperymentu z biologii, geografii i chemii oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć i zasad rekrutacji będą się sukcesywnie pojawiać na stronie szkoły.

 


Pliki do pobrania: