„Bydgoskie półkolonie 2019”

Opublikowano: 2019-05-15 16:01, Numer artykułu: 13216 , Autor: J.Smolibowska

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ZAPRASZA

NA PÓŁKOLONIE LETNIE

                                                                                                     - ZAPISY OD 16 MAJA    

Szkoła Podstawowa nr 14 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ )

W SP 14 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1   24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2   1 – 5 lipca 2019

Turnus 3   8 – 12 lipca 2019

Turnus 4   15 –19 lipca 2019

Turnus 5   22 – 26 lipca 2019

Turnus 8   19 – 23 sierpnia 2019

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń
(w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły)
i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 7.00 – 15.00. ( piątek do 14.00, wtorek do 16.00)

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 14. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie SP 14.

Zapraszamy do zapisów. Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

Załączniki do wypełnienia: karta kwalifikacyjna, oświadczenia