OGŁOSZENIE O NABORZE

Opublikowano: 2019-06-10 17:33, Numer artykułu: 14025 , Autor: J.Smolibowska

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU (ZAŁĄCZNIK NA DOLE STRONY)
Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja" realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzaj wsparcia:


Szkolenie: Robotka i programowanie I etap
Liczba miejsc 2
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy 24 h

Szkolenie: Robotka i programowanie II etap
Liczba miejsc 3
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy40 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego
w edukacji — BIOLOGIA
Liczba miejsc 1
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy 20 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego
w edukacji — CHEMIA
Liczba miejsc 1
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy 20 h

Szkolenie: Wykorzystanie eksperymentu przyrodniczego
w edukacji —GEOGRAFIA
Liczba miejsc 1
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy20 h

Szkolenie: Potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach - ...zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne
Liczba miejsc 1

Szkolenie: Potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach -
zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II-III
Liczba miejsc 1

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoty www.sp14.bydgoszcz.pl
Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny Anna Bross-Krymer Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 09.09.2019 do 12.09.2019 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. - 30.06.2021 r.

Rodzaj wsparcia: Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki na II etapie edukacji.

Liczba miejsc na szkolenie: 3

Planowany termin realizacji szkolenia: 26.08.2019-06.2020.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp14.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Anna Bross-Krymer

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.06.2019 do 14.06.2019 r.  

 Bydgoszcz, 07.06.2019 r.