Grupa Nauczycieli wspomagających i świetlicy.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Nauczyciele wspomagający z nauczycielami świetlicy, w trosce o dobre samopoczucie naszych uczniów, rozwój ich zainteresowań, zorganizowanie czasu wolnego i realizację zamierzonych planów pracy, opracowują propozycje działań/zajęć terapeutyczno-relaksacyjnych. Pomysły na korzystanie z nich, będą codziennie zamieszczane na stronie grupy.
Wszelka aktywność uczniów jest dobrowolna, bez oceniania.
Możecie korzystać z naszych podpowiedzi w wolnym czasie, w przerwach między lekcjami lub kiedy Wasi rodzice zdalnie pracują.
Życzymy przyjemnego dnia, twórczego działania i radości z osiągniętych efektów.
Powodzenia!
Serdecznie pozdrawiamy.
Do zobaczenia w szkole :)
Nauczyciele

Czytaj więcej!

PLAN REALIZACJI GODZIN DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej!