RP i zebrania

Opublikowano: 2021-08-31 17:20, Numer artykułu: 9278 , Autor: J.Smolibowska

                                         

 

                                              

KALENDARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

2022-2023

1.

13 września 2022 r.

Bieżące sprawy szkoły.

2.

25 października 2022 r.

Bieżące sprawy szkoły.

3.

06 grudnia 2022 r.

Bieżące sprawy szkoły.

4.

17 stycznia 2023 r.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze.

5.

24 stycznia 2023 r.

Rada analityczna za I półrocze.

6.

28 marca 2023 r

Bieżące sprawy szkoły.

7.

09 maja 2023 r.

Bieżące sprawy szkoły.

8.

13 czerwca 2023 r.

Rada klasyfikacyjna roczna.

9.

sierpień 2023 r.

Rada analityczna roczna

 

 

 

 

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2022-2023

1.

13 września 2022 r.

Zebrania informacyjne.

2.

25 października 2022 r.

Spotkania z rodzicami.

3.

06 grudnia 2022 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych

 do 12 stycznia 2023 r.

4.

17 stycznia 2023 r.

Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.

5.

28 marca 2023 r.

Zebrania z rodzicami.

6.

09 maja 2023 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen rocznych

 do 07 czerwca 2023 r.