RP i zebrania

Opublikowano: 2021-08-31 17:20, Numer artykułu: 9278 , Autor: J.Smolibowska

                                         

 

                                                      KALENDARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

                                                                           2021-2022

 

1.

07 września 2021 r.

Bieżące sprawy szkoły.

2.

28 września 2021 r.

Bieżące sprawy szkoły.

3.

26 października 2021 r.

Bieżące sprawy szkoły.

4.

07 grudnia 2021 r.

Bieżące sprawy szkoły.

5.

01 lutego 2022 r.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze.

6.

08 lutego 2022 r.

Rada analityczna za I półrocze.

7.

29 marca 2022 r

Bieżące sprawy szkoły.

8.

10 maja 2022 r.

Bieżące sprawy szkoły.

9.

14 czerwca 2022 r.

Rada klasyfikacyjna roczna.

10.

21 czerwca 2022 r.

Rada analityczna roczna cz.1

 

                                              KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

                                                                        2021-2022

 

1.

07 września 2021 r.

Zebrania informacyjne.

2.

26 października 2021 r.

Zebrania z rodzicami.

3.

07 grudnia 2021 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych

 do 14 stycznia 2022 r.

4.

01 lutego 2022 r.

Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.

5.

29 marca 2022 r.

Zebrania z rodzicami.

6.

10 maja 2022 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen rocznych

 do 07 czerwca 2022 r.