RP i zebrania

Opublikowano: 2021-08-31 17:20, Numer artykułu: 9278 , Autor: J.Smolibowska

                                         

 

  

KALENDARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

2023-2024

1.

12 września 2023 r.

Bieżące sprawy szkoły.

2.

24 października 2023 r.

Bieżące sprawy szkoły.

3.

05 grudnia 2023 r.

Bieżące sprawy szkoły.

4.

16 stycznia 2024 r.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze.

5.

23 stycznia 2024 r.

Rada analityczna za I półrocze.

6.

26 marca 2024 r

Bieżące sprawy szkoły.

7.

07 maja 2024 r.

Bieżące sprawy szkoły.

8.

13 czerwca 2024 r.

Rada klasyfikacyjna roczna.

9.

sierpień 2024 r.

Rada analityczna roczna

 

 

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2023-2024

1.

12 września 2023 r.

Zebrania informacyjne.

2.

24 października 2023 r.

Spotkania z rodzicami – drzwi otwarte

3.

05 grudnia 2023 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych niedostatecznych ocen z przedmiotów i nieodpowiednich/nagannych z zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych

 do 12 stycznia 2024 r.

4.

16 stycznia 2024 r.

Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.

5.

26 marca 2024 r.

Spotkania z rodzicami – drzwi otwarte

6.

07 maja 2024 r.

Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych rocznych ocen z przedmiotów i zachowania (wszystkich)

Wystawienie ocen rocznych

 do 07 czerwca 2024 r.