Wpłaty na Radę Rodziców

Opublikowano: 2020-09-17 17:37, Numer artykułu: 31014 , Autor: J.Smolibowska

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy nr 1 z dnia 13 września 2022 r. Rada Rodziców rekomenduje kwotę 90 zł jako wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Wpłata ma charakter dobrowolny. Głównym priorytetem wydatkowania środków finansowych z Rady Rodziców jest finansowanie projektów ważnych dla Szkoły i uczących się w niej dzieci.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców, którego numer umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły (patrz poniżej)

 

Prezydium Rady Rodziców

przy SP nr 14 w Bydgoszczy

 

 

 RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14


BYDGOSZCZ 85-028


UL. ŻMUDZKA 12


NIP 554-23-72-226


12 1020 1462 0000 7802 0251 3497