Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Opublikowano: 2019-01-11 14:32, Numer artykułu: 9262 , Autor: J.Smolibowska

 


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Wiesława Binkowska-Wójcik
mgr Iwona Chałupczak
mgr Agata Kaźmierczak
mgr Dorota Kubiak
mgr Beata Michalik
mgr Beata Trudnowska
mgr Dorota Wełniak
mgr Agnieszka Kucharska
mgr Paulina Czajkowska-Iwaneczko

mgr Anna Szymańska

mgr Marta Żywica

Nauczyciele świetlicy:
mgr Katarzyna Cisewska
mgr Barbara Domaradzka

mgr Klaudia Kania

Nauczyciele j.polskiego:
mgr Lucyna Malak-Lubiewska
mgr Beata Milewska
mgr Anita Szpyt

mgr Piwkowska Magdalena

mgr Agnieszka Orłowska-Prill

Nauczyciele j.angielskiego:
mgr Paulina Cichowicz
mgr Anna Drechny
mgr Marta Ogozeja
mgr Joanna Smolibowska

Nauczyciele j.niemieckiego:
mgr N.Raszeja-Wawnuk

Nauczyciele matematyki:
mgr Dorota Barca
mgr Karolina Bujewska
mgr Ewa Burnicka
mgr Patrycja Urban
mgr Aneta Kołcon

Nauczyciele przyrody i biologii:
mgr Joanna Karpińska
mgr Marzena Tywoniuk

Nauczyciele historii:
mgr Wiesława Majchrzak
mgr Grażyna Marolewska

Nauczyciele chemii:
mgr Joanna Karpińska
mgr Anna Bross-Krymer

Nauczyciele fizyki:
mgr Aneta Kołcon

Nauczyciele geografii:
mgr Katarzyna Kryszak

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele muzyki:
mgr Kober Weronika

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:
mgr Krystyna Jara
mgr Andrzej Okulewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Waldemar Baczyński
mgr Daniel Kaźmierczak
mgr Aneta Krysztofińska

Nauczyciele religii:
mgr Mirosława Niedziela

mgr Giemza Beata
Nauczyciele WDŻ WR
mgr Katarzyna Kryszak
mgr Dorota Wełniak

Nauczyciele doradztwa zawodowego:
mgr Beata Milewska
mgr N.Raszeja-Wawruk
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Karpińska

Nauczyciele etyki:


Logopeda:
mgr Małgorzata Szczepanik

Pedagog:
mgr Marzena Rolka
mgr Małgorzata Szymczak

Psycholog:
mgr Monika Zielińska

Biblioteka:
mgr Urszula Madejsza

Nauczyciel wspomagający:
mgr Iwona Załęcka
mgr Krzysztof Nojek
mgr Paulina Czajkowska-Iwaneczko