Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Opublikowano: 2019-01-11 14:32, Numer artykułu: 9262 , Autor: J.Smolibowska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Wiesława Binkowska-Wójcik
mgr Iwona Chałupczak
mgr Krystyna Jara
mgr Maria Juszkiewicz

mgr J.Lipińska
mgr Agata Kaźmierczak
mgr Dorota Kubiak
mgr Beata Michalik
mgr Agnieszka Różycka
mgr Grażyna Symonides
mgr Beata Trudnowska
mgr Dorota Wełniak

mgr Agnieszka Kucharska

 

Nauczyciele świetlicy:
mgr Katarzyna Cisewska
mgr Barbara Domaradzka

 

Nauczyciele j.polskiego:
mgr Lucyna Malak-Lubiewska
mgr Beata Milewska
mgr Anita Szpyt

 

Nauczyciele j.angielskiego:
mgr Paulina Cichowicz
mgr Anna Drechny
mgr Marta Ogozeja
mgr Joanna Smolibowska

 

Nauczyciele j.niemieckiego:
mgr N.Raszeja-Wawnuk

 

Nauczyciele matematyki:
mgr Dorota Barca
mgr Karolina Bujewska
mgr Ewa Burnicka
mgr Patrycja Urban

mgr Aneta Kołcon

 

 

Nauczyciele przyrody i biologii:

mgr Joanna Karpińska
mgr Marzena Tywoniuk

 

Nauczyciele historii:
mgr Wiesława Majchrzak
mgr Grażyna Marolewska

 

Nauczyciele chemii:
mgr Joanna Karpińska
mgr Anna Bross-Krymer

 

Nauczyciele fizyki:
mgr Aneta Kołcon

 

Nauczyciele geografii:
mgr Katarzyna Kryszak

 

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

 

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

 

Nauczyciele muzyki:
mgr M.Dębowska

 

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:
mgr Krystyna Jara
mgr Andrzej Okulewicz

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Waldemar Baczyński
mgr Daniel Kaźmierczak
mgr Agnieszka Niemirska

 

Nauczyciele religii:
mgr Aleksandra Marach
mgr Mirosława Niedziela

 

Nauczyciele WDŻ WR

mgr Katarzyna Kryszak

 

Nauczyciele doradztwa zawodowego:

mgr Beata Milewska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Karpińska

 

Nauczyciele etyki:

mgr J.Lipińska

 

Logopeda:

mgr Małgorzata Szczepanik

 

Pedagog:

mgr Marzena Rolka
mgr Małgorzata Szymczak

 

Psycholog:

Monika Zielińska

 

Biblioteka:

mgr Urszula Madejsza

 

Nauczyciel wspomagający:

mgr Iwona Złęcka
mgr Krzysztof Nojek

mgr Paulina Czajkowska-Iwaneczko