Informacje dotyczące świetlicy

Opublikowano: 2020-08-31 13:36, Numer artykułu: 30531 , Autor: J.Smolibowska

  

 

   Do świetlicy szkolnej przyjmowani będą uczniowie z klas 1-3, których rodzice nie mogą im zapewnić opieki przed, jak i po zajęciach szkolnych.

   Rodzice dzieci, które już korzystały ze świetlicy w ubiegłym roku szkolnym, mogą pobrać deklarację zapisu dziecka do świetlicy drogą elektroniczną ze strony szkoły i po wypełnieniu przesłać skan lub     zdjęcie na adres:  b.domaradzka36@gmail.com .

   Rodzice uczniów klas 1-szych również mogą pobrać deklarację drogą elektroniczną ze strony szkoły lub w dniu 1 września ze świetlicy szkolnej. Wypełnioną deklarację należy jak najszybciej       

   dostarczyć również do świetlicy.

                                                                                              Wychowawcy świetlicy