Kalendarium wydarzeń

Kwiecień 2019


09.04, wtorek od 1700
ZEBRANIA Z KARTAMI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

10.04 - 12.04
REKOLEKCJE

15.04 - 17.04
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

18.04 - 23.04
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Maj 2019


02.05, czwartek
DZIEŃ WOLNY

07.05, wtorek od 1700
SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ W SPRAWIE PROPONOWANYCH OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA

Czerwiec 2019


10.06, poniedziałek
WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH

21.06, piątek
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH