Egzamin ósmolasisty oraz informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Opublikowano: 2022-09-30 22:00, Numer artykułu: 32361 , Autor: J.Smolibowska

 

ROK SZKOLNY 2022/23

- Najważniejsze Informacje o egzaminie (CKE)

   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

- Najważniejsze informacje o egzaminie - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku (OKE)

  https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty

- Terminy egzaminów ósmoklasisty w 2022/23 r. (zdjęcia)

 

 Wykaz konkursów punktowanych podczas rekrutacji 2021/22

 Jak obliczać punkty do rekrutacji 2021/22