Lista zakwalifikowanych osób na półkolonie bydgoskie 2022

Opublikowano: 2022-06-09 08:18, Numer artykułu: 54873 , Autor: J.Smolibowska

Ważne!!!
Rodzice/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego na półkolonie
w Szkole Podstawowej nr 14
z siedzibą przy ul. Żmudzkiej 12 w Bydgoszczy
zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki ( turnus tygodniowy)
w wysokości 150 zł do 15 czerwca 2022 roku na podane poniżej konto.
 nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

W tytule przelewu proszę wpisać:
Półkolonie Bydgoskie 2022 oraz imię i nazwisko dziecka