OPŁATA ZA OBIADY W MAJU

Opublikowano: 2019-05-01 21:12, Numer artykułu: 12939 , Autor: J.Smolibowska

Opłata za obiady w maju 2019

20 dni x 3,00 zł = 60,00zł. Płatność tylko przelewem ,

nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

w dniach : 02.05 - 08.05.2019 r.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za miesiąc maj 2019.

Informacja dot. odpisu za mc. kwiecień zostanie przesłana na dziennik elektroniczny.W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt tel. 697-913-062 w dn. od 6 maja .

 

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu - osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.

Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu - osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.

Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.