Półkolonie dedykowane dzieciom uchodźców

Opublikowano: 2022-06-23 22:06, Numer artykułu: 55656 , Autor: J.Smolibowska

Półkolonie z językiem polskim – oferta wakacyjna dla dzieci uchodźców z Ukrainy

 

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz podpisało porozumienie z Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” oraz trzema stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”, Stowarzyszeniem Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 oraz Młodzieżowym Klubem Sportowym EMDEK, którego celem jest organizacja wypoczynku dla dzieci uchodźców z Ukrainy wraz z elementami nauki języka polskiego przez zabawę.

Półkolonie zostaną sfinansowane przez PCPM, zrealizowane przez ww. stowarzyszenia, natomiast Miasto użyczy nieodpłatnie stowarzyszeniom pomieszczenia do przeprowadzenia półkolonii oraz za pośrednictwem szkół przekaże informacje o ich organizacji.

 

Propozycje:

 

  1. Półkolonie dla dzieci uchodźców w wieku 7-11 lat – termin: 27.06 – 01.07, miejsce: MDK nr 5, ul. Krysiewiczowej 8
  2. Półkolonie dla dzieci uchodźców w wieku 7 – 11 lat (grupa sportowa) – termin: 11-15.07., miejsce: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27
  3. Półkolonie dla dzieci uchodźców w wieku 7-11 lat (grupa artystyczna) – termin: 11-15.07, miejsce: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27
  4. Półkolonie dla dzieci uchodźców w wieku 7 12 lat „Sport, rekreacja i turystyka” – termin: 22-26.08, miejsce: MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego 42

 

Aby zapisać się na półkolonie należy wypełnić kartę uczestnictwa oraz złożyć oświadczenie (w załączeniu). Oba dokumenty należy oddać w miejscu organizacji wybranych półkolonii (Pałac Młodzieży, MDK nr 2, MDK nr 5). Wersje w języku ukraińskim stanowią jedynie pomoc, którą można wykorzystać przy wypełnianiu polskiej wersji dokumentów. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Półkolonie dla uczestników są bezpłatne. Oprócz ciekawej oferty programowej w ramach półkolonii przewidziane są posiłki: drugie śniadanie i obiad.