Miejski Konkurs Ortograficzny "ORT-BÓJ"

Znamy już Mistrzów ortografii 2019!
W ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego pod patronatem Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, po raz dwudziesty pierwszy, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Bydgoszczy zorganizowała i przeprowadziła kolejną edycję Miejskiego Konkursu Ortograficznego “ORT-BÓJ”, dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

Uroczyste zakończenie matematycznego konkursu „Liga Zadaniowa”

Dnia 7 czerwca 2019r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie 32 edycji matematycznego konkursu „Liga Zadaniowa”. W Bydgoszczy do konkursu przystąpiło 446 uczniów.

Czytaj więcej!

Projekt „Edu(R)Ewolucja”

W naszej szkole w ramach projektu będą się odbywały zajęcia z robotyki, matematyki, eksperymentu z biologii, geografii i chemii oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt jest realizowany od 01.03.2019 do 30.06 2021 .
Informacje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć i zasad rekrutacji będą się sukcesywnie pojawiać na stronie szkoły.

Czytaj więcej!

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do pierwszej klasy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 12 informuje,
że spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do pierwszej klasy odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 17:00

Czytaj więcej!

OPŁATA ZA OBIADY W CZERWCU

Czytaj więcej!